VOOR WIE;    VOOR IEDEREEN.

WELKOM OP DEZE SITE EN ONTDEK WIJ WIJ ZIJN EN WAT WE OOK U AANBIEDEN; Wij zijn er voor allen die weten "erbij te horen", en wij zijn er voor allen die, zoals we weleens zeggen "buiten staan". Om samen ontdekkend toe te leven naar verbondenheid met elkaar, en met God die wel degelijk een Plan heeft voor ieders leven en toekomst. Ook om voor onze omgeving aanwezig en tot zegen te zijn. Wij doen dat onder de noemer HUISKERK of HUISGROEP  en wekken graag een ieder op die dit ook wil gaan doen. HUISKERKEN of HUISGROEPEN OPENEN VOOR IEDER DIE DAAR NAAR UITZIET OF DEELNEMER WIL WORDEN ERVAN. jUIST IN DEZE TIJD VAN GROOT BELANG OM ER IN KLEINE GROEPEN VOOR ELKAAR TE ZIJN. 

DOOR WIE;    DOOR IEDEREEN.

Wij zijn gelovigen die met harten van vrede zegenend willen zijn voor alle mensen om ons heen. Wij komen met regelmaat in onze huizen samen en zijn elkaar daarmee vaak tot steun en zegen. Handelingen 2, de verzen 44 t/m 47 illustreren dat verlangen en de praktijk maar ook het pogen daartoe. Wie met ons wil meedoen is hartelijk welkom.  WIJ NODIGEN JE GRAAG UIT OM EENS TE KOMEN LUISTEREN. 

MET WIE WEL;    MET WIE VAN GOEDE WIL IS.

Wij van Huizen van Zegen zijn dus géén kerk maar willen met mensen van binnen- en van buiten de kerk er zijn voor elkaar en voor jou die dit leest. Wij werken graag met al diegenen samen die er ook willen zijn voor de ander en dat ongeacht de al dan niet eigen plaats van samenkomst in kerk, kring of huisgemeente resp. Huiskerk of groep.

MET WIE NIET;    MET WIE NIET WIL.

Nou, dat klinkt niet vriendelijk. Met wie niet wil. Maar lees eens in Lukas 10 hoe Jezus Zijn leerlingen en volgelingen zegt Hem vooruit te gaan. Hij is eenvoudigweg heel duidelijk daarin. Zo neemt Hij de vaak bemerkte moeite van het meermalen pogen anderen over het Koninkrijk van God te vertellen van ons af. Want; We moeten niets opdringen aan een ander. Wil men niet, dan zal God hen wel in het Oog houden. Dat geeft ons rust én moed én kracht om ontspannen datgene te doen waartoe wij geroepen zijn. Om te zegenen en er te zijn voor wie wil.

 MET WIE NOG MEER;    MET WIE GRAAG MEER WIL.

We verheugen ons nu al op grotere ontmoetingen met velen samen. Met hen die begrepen hebben dat we "ertoe moeten doen in de samenleving". Waarom ? Omdat we, ook al gaan velen naar eigen kerk, gemeente of kring, een leger mogen vormen van mensen die, aan wie het horen willen, over het Heil in Christus willen spreken, en die het Koninkrijk van God willen verkondigen. We nodigen ieder die dat wil van harte uit. 

GROOT NIEUWS !!!

Huizen van zegen Boskoop is verbinding aangegaan met Feel Welcome welke door heel Nederland huizen van gastvrijheid willen zien opengaan voor wie er aan wil gaan voor een ontmoeting, een vriendelijk woord, een kop koffie of thee, of een maaltijd,  en misschien ook voor goede raad en steun in juist deze tijd. Ieder die de medemens, je buren, of je plaatsgenoten, gastvrij wil tegemoet komen kan een " Huis die de wereld mooier maakt " openen. Kijk vast eens op de site, en wil je meedoen dan kan je je melden bij hen of bij ons voor desgewenst meer informatie. www.feelwelcome.org 

Brothers (and sisters) In Arms. Ook daar zijn we eind november 2020 een verbinding mee aangegaan. Een kersverse beweging welke in slechts enkele maanden meer dan 1700 deelnemers heeft gekregen en vele tientallen huizen waar mensen samen komen om te leren hoe je het beste naar buiten kunt treden met een geweldige Boodschap van Hoop en Troost en om bovenal anderen, wie en waar dan ook, de weg te wijzen naar Jezus die Eeuwig leven in Vrede Beloofd heeft voor wie zich bij Hem aansluiten,  en Rust in het heden ondanks alle omstandigheden. Om vanuit je Huiskerk er om te beginnen te zijn voor je nabije omgeving; jouw eigen Wijngaard van de Heer. Zie: www.bia-nl/org 

Wij doen van harte mee om juist uit ons midden mensen die willen- en durven " uitgaan  het oogstveld in ", te rekruteren en te helpen om dit op eensluidende- en eenvoudige wijze te kunnen doen.  De opdracht van Jezus aan de discipelen en hun uitzending , te lezen in Lucas 10, zal hierbij de leidraad zijn. Wie dat toepast zal zegenend rondgaan en gezegend worden en niet teleurgesteld want als je God's Geest laat werken en niets opdringt zullen harten- én deuren voor je opengaan. Wie mee wil doen in deze streek kan om informatie vragen en om adressen om elkaar te ontmoeten, Kijk ook eens op:  https://www.facebook.com/groups/1763444063968408 

House of Miracles Church;  Sinds begin 2021 is er een sterk groeiende gemeente ontstaan in Bodegraven.  House of Miracles Church waar wij, mede vanwege de zeer gunstige ligging bij Boskoop, en hun wens om met ons in onze streek samen te werken, ook dankbaar en desgevraagd verbinding mee zijn aangegaan.  Hebben wij nu meerdere petten op en zou dat verwarring geven ? Nee hoor, de goed verstaander ziet welke mogelijkheden wij hebben en bieden om passend bij wie erom komt de juiste verbinding te leggen. Of dit door Gods Geest Geleidt wordt mag geen vraag zijn. Wij willen en kunnen niet anders. 

Vraag gerust om meer informatie en verwacht bijzondere dingen van God en juist in deze tijd.  Bidt en gij zult ontvangen. Ja, God antwoord altijd hen die Hem aanroepen.