MAG IK JE EVEN WAT ZEGGEN;  Vanwege de crises van dit moment.

Ik zat onlangs wat te filosoferen, en terug te kijken.( Over hoe het leven vóór Corona was. En over de crises welke we zien ontstaan ) Herinneringen ophalen, ja dat was het.  Maar ik ben tot de gedachte gekomen dat ik niet wil blijven steken in herinneringen, of in het goede wat er vandaag de dag nog wel is onder ons, maar het zat erin.  Het moet er nu ook maar uit.  Ik wil het liefst met velen vooruit zien, en helpen waar we kunnen met een boodschap van Hoop en Troost en Hulp in nood en over de inmiddels opgedane kennis voor wie het ontvangen wil. 

Waarom ? Omdat er in deze tijd, waarin we allen met de neus op een andere manier van leven worden gedrukt, bij velen ook gedachten boven komen over : Waar moet dit heen ? Wat wacht de mensheid nog, nu heel de wereld in één klap besmet kon worden met een virus. Nu er oorlog is uitgebroken om ons heen. Zorgen groeien, benauwdheid neemt toe, angst ligt reeds bij velen op de loer, en er is voor velen terechte reden om te doemdenken. Om te vrezen, en je te willen verbergen voor wat nog meer over ons komen kan. Een tweede of derde golf, of ergere oorlogshandelingen nog ? Maar  de HeerJezus zegt gelukkig nog steeds; Vrees niet. IK Ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding dezer wereld, en ja, we zitten midden in de tijd van de voleinding, of zoals de Bijbel zegt; De eindtijd. 

En laten we wel zijn, het moet toch voor iedereen duidelijk zijn dat er iets verschrikkelijks over de mensheid gaat. En dat betreft niet alleen Corona maar veel meer wat ermee samen gaat zoals het opgelaaide oorlogsgeweld vanuit Rusland. Graag willen wij uitleg geven over wat er heden zichtbaar- en voelbaar is geworden en hoe we daarover kunnen denken en mogelijk nog meer erbij kunnen verwachten. Daarom is het belangrijk om op de hoogte zijn van wat  er aan het aankomen is.

Een wereldwijde catastrofe lijkt echt aanstaande maar er is ook Hoop.  En daarom wil ik vanaf nu raad geven aan wie dat ontvangen wil. Door naast uit te leggen wat je mogelijk nog meer kunt verwachten,  je vooral op de Uitweg te wijzen, en waar je schuilen kunt, en gerustheid kunt krijgen voor je ziel. Denk daar eens ernstig over na mensen. We hebben, en dat kan ieder weten; te doen met het lichaam, maar ook met de ziel die tenslotte voortgaat met bestaan zodra het lichaam het heeft begeven. En wat te denken van het belangrijkste deel; Onze geest die in staat is, om wanneer deze zich aan God verbind, te zeggen dat wij kinderen God's zijn. Al moeten we ons wel beseffen dat God altijd de Eerste was. Lees maar;  "Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods." (Romeinen 8:14). De Heilige Geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn (Romeinen 8:16).

Ik kom er maar mee voor de draad; We hebben allen God nodig. Hij die Beloofd heeft dat Hij zal afmaken wat Zijn Hand ooit begonnen is. Hij die In Jezus Christus Zichzelf aan deze wereld gaf om mensen, die door het kwaad verleid- en afgeleid werden, en juist nu afgeleid worden van hun Schepper, weer terug te brengen tot Hem. Daar waar de mensheid gerechtigheid en Vrede vindt, en Liefde waar wij allen behoefte aan hebben in plaats van kwade omstandigheden waar de wereld zich heden in bevind. 

Wie hierover wil doorspreken, wees welkom. Wie er nu nog niet over wil weten die is ook later welkom. Wacht alleen niet te lang om je onder Gods Veilige Hoede te stellen. Zoek antwoorden en rust voor tijd en eeuwigheid. Kunnen wij iemand daarbij helpen of steunen dan weten jullie dat we er voor jullie zijn. Hoe ? Naar behoefte. Dat zal wel blijken zodra de boodschap is overgekomen en je je melden wilt via het contactformulier of via 0640286364.

Allen Gods Nabijheid en Zegen toegebeden in deze moeilijke tijd.

Roland Jaap van der Straaten

Meest recente reacties

25.05 | 12:22

Hoi Roland ik wil komen van avond naar de theetuin met Lizz Velema , maar ik heb me niet aangemeld , is dat nodig ?

06.11 | 11:18

Het handigste is om mij even een mail te zenden dan reageer ik daarna met meer info. stuur maar naar; straatrj@gmail.com

06.11 | 11:12

Ja ik heb veel werk in de zorg, maar daarnaast bestudeer ik Gods Woord dag en nacht, en weetje, we zijn 2000 jaar verwijderd van de waarheid, ook heel veel christenen.
Ik woon in Wassenaar.

06.11 | 11:01

Dag Betty, Dank voor je bericht. Ds. Paul Visser is mijn held. Reeds beluisterd. Fijn dat je een huisgemeente wilt opstarten of bezoeken. In welke plaats woon je?

Deel deze pagina