LATEN WE ELKAAR ONTMOETEN : JUIST NU

Ja, laten we elkaar ontmoeten. Juist nu is het zo belangrijk om steun te ontvangen:

Binnen de ruimte die er aan maatregelen bij Corona is, is het goed mogelijk om elkaar  in de huizen op te zoeken voor een gesprek, een gebed, een bijbelstudie, of een maaltijd met elkaar.  Zou je dat willen ? Vraag ons om de mogelijkheden via straatrj@gmail.com of per 0640286364 en verheug je op goede momenten samen.

En wie hulp praktische of andersoortige nodig heeft kan ook een beroep doen via: 

https://nietalleen.nl    

EN MET DE NIEUW ONTSTANE BEWEGING BROTHERS IN ARMS;   beleggen we sinds eind 2020 ontmoetings- en gebedsavonden om, als " vanuit de woestijn van het leven, en vanuit alle windrichtingen " geleidt door God's Geest, te zoeken naar antwoorden op levensvragen en/of wat naar voren komt.  En dat vooral om ons gereed te maken om het OOGSTVELD in te gaan als een leger volgelingen van Jezus. Zou jij dat willen meemaken? Vraag eens om meer info via straatrj@gmail.com of per 0640286364 en verheug je op goede momenten samen.

UITNODIGING; OM EEN BIJZONDERE AVOND IN BOSKOOP BIJ TE WONEN ?   ZIN IN ? Zo ja, wees dan hartelijk welkom bij Roland Jaap van der Straaten.                                  Op woensdagavonden  VANAF 19.30 uur welkom, maar geef even via een PBtje aan dat je komen wilt. Bij meer aanmeldingen dan gezien de C-maatregelen mogelijk is of als de ruimte niet groot genoeg meer is gaan we verdelen over meerdere avonden. Je ontvangt dan direct het bezoekadres. Het worden bijzondere ontmoetingen!  Ook op zaterdagmiddagen van 15.00 tot 17.00 even buiten Boskoop bij " Gewoon bij Winny " aan de Hogeveenseweg 14A. 

We verbinden ons graag met de snel groeiende groep BROTHERS IN ARMS NL Om samen vanuit diverse achtergronden een leger van enthousiaste mensen te worden die erop uit willen gaan " om anderen veilig te stellen door hen bij Jezus te brengen " maar niet zonder daden van liefde en zorg waar dat nodig is.  Graag tot ziens. Roland Jaap.

www.huizenvanzegenboskoop.nl

Brothers in Arms  zie;   https://www.facebook.com/groups/784863715389500/