LATEN WE ELKAAR ONTMOETEN : JUIST NU

Ja, laten we elkaar ontmoeten. Juist nu is het zo belangrijk om steun te ontvangen:

Binnen de ruimte die er aan maatregelen tijdens Corona waren, was het goed mogelijk om elkaar  in de huizen op te zoeken voor een gesprek, een gebed, een bijbelstudie, of een maaltijd met elkaar.  Zou je dat ook nu graag willen ? Vraag ons om de mogelijkheden via straatrj@gmail.com of per 0640286364 of gebruik het contactformulier uit deze site en verheug je op goede momenten samen.

En wie hulp praktische of andersoortige nodig heeft kan ook een beroep doen via: 

https://nietalleen.nl    

UITNODIGING; OM EEN BIJZONDERE AVOND IN BOSKOOP BIJ TE WONEN ?   ZIN IN ? Zo ja, wees dan hartelijk welkom bij Roland Jaap van der Straaten.                                  Vanaf 1 april weer op woensdag avonden Huisgroep Wakkere kerk. Voor ieder die wakker wil zijn voor de dingen die gaande en aanstaande zijn.   VANAF 19.30 uur welkom, maar geef even via een PBtje aan dat je komen wilt.

Bij meer aanmeldingen of als de ruimte niet groot genoeg meer is gaan we verdelen over meerdere avonden. Je ontvangt bij aanmelding dan direct het bezoekadres. Het worden bijzondere ontmoetingen! 

Onder voorbehoud of de lokatie geopend zal zijn na 1 april op zaterdagmiddagen van 15.00 tot 17.00 even buiten Boskoop bij " Gewoon bij Winny " aan de Hogeveenseweg 14A. 

NB: Er zijn inmiddels door heel ons land een groot aantal initiatieven ontstaan om in groepen bij elkaar te komen. Sommigen om wekelijks a la in handelingen van toen samen te komen, evenals weer andere groepen met verschillende doelstellingen van het samenkomen. Vraag ons gerust om; waar, wanneer, wat, bij wie, hoe dan, enzovoort. 

Graag bemiddelen wij als contactpersonen bij het zoeken naar, en het vinden van, voor jou de meest geschikte plek van ontmoeting, en om samen "elkaar steun gevend" op te trekken door de tijd die voor ons ligt.  Je belangstelling voor het openen van een huiskerk groep of anderszins of voor het bijwonen daarvan kan je kenbaar maken op het contactformulier onder vermelding van je woonplaats en je wensen.

www.huizenvanzegenboskoop.nl is niet aan één kerk verbonden maar aan de gemeente van de Heer Jezus en wil er voor iedereen zijn. Wij noemen ons graag gewoon " volgelingen van Jezus " . Je kunt ons ook vinden op Facebook via; https://www.facebook.com/groups/3785327088225204