OPENLUCHTDIENST IN HET BENTWOUD op 6 september 2020 in de middag. Terugkijkend; Het werd een gezegende samenkomst.

We zijn met een groep christenen bij elkaar gekomen met een verlangen om in deze bijzondere periode gelovigen en ongelovigen samen te brengen in de openlucht om over God te horen, te luisteren en te zingen tot eer van God. De bijbel is voor ons het betrouwbare woord van God. 

We vinden het een vreugde om Gods Woorden te volgen, in de praktijk te brengen en te leven tot eer van God en Zijn koninkrijk uit te breiden.

We verlangen naar een bijeenkomst waar alle type kerkverbanden samen psalmen, lofliederen en geestelijke liederen zingen tot eer van God. Maar waar ook zij die niet bij een kerk horen hartelijk welkom zijn om eens te ontdekken wat je zou kunnen raken.

VOEL JE WELKOM ! WEES WELKOM !    Laten we Volgelingen van Jezus zijn, of worden. Er hangt veel van af en graag vertellen we je waarom.

ADRES; HOOGEVEENSEWEG 71 Landgoed Bentwoud. Ligt tussen Boskoop en Benthuizen in.  Let op verkeersregelaars in oranje hesjes bij de ingang. 

Voor enige indrukken hoe het was; Zie.

https://www.ad.nl/alphen/drukbezochte-openluchtdienst-in-het-bentwoud-prijs-de-heer~af87aad0/?fbclid=IwAR2q4Lq2fXjl3wMT--YPgq577mJRQ5H6jvZh1iClpUCCCHCET0F3W84pwrI

https://www.gouwekoerier.nl/nieuws/nieuwsflits/1006104/-geen-online-kerkdienst-maar-bij-elkaar-

Op weg naar vaker en meer. Doe je mee !!!?

De komende tijd kan je ons op zaterdagmiddagen tussen 15.00 en 17.00 aantreffen bij "Gewoon bij Winny" aan de Hoogeveense weg 14A Voor een gesprek, een gebed, een woord van hoop of troost.  DIT O.V.B.VAN DE OVERHEIDSMAATREGELEN.

EEN VERVOLG OP DE EERSTE OPENLUCHTSAMENKOMST; Na een fijne- en goed bezochte openluchtdienst van 6 september j.l. In het Bentwoud ziet het er naar uit dat wij binnenkort weer van ons zullen laten horen. We denken aan een Openlucht Sing in op deze keer een andere plek in de regio waarbij we veel gaan zingen en God zullen danken voor wie Hij voor ons is.

HELAAS HEBBEN WE DE SING IN VOOR 24 OKTOBER MOETEN ANNULEREN.            WE HOPEN OVER ENIGE TIJD WEER E.E.A. TE KUNNEN ORGANISEREN.

Ook willen we bidden voor velen die zorgen hebben over deze tijd. Hou deze site in de gaten. Hier zullen we laten weten of, en zo ja wanneer, en waar, een en ander zal plaatsvinden.

En ja. D.V. 1e Paasdag 2021 zullen we weer present zijn " op die heuvel daarginds in Landgoed Bentwoud ". Met een de gehele dag doorlopende openluchtdienst.  Vanaf 8.00 tot 17.00 zal er ieder half uur een aantal van max. 30 personen op gepaste afstand van elkaar de heuvel oplopen om, met een groot leeg kruis hoog op de heuvel in het zicht, te ontdekken dat er ook een leeg geopend graf zal zijn. Langzaam komt het geluid van Paasgezang je tegemoet.  En ben je eenmaal op de heuvel dan zie je dat dat ontroerende geluid afkomstig is van een enorm LED scherm waar de liederen met teksten en al vanaf zullen spatten en hetwelk we ieder half uur zullen herhalen gelardeerd met enkele korte woorden. Na een half uur van dankbare Paasvreugde, want Jezus, HIJ is Waarlijk Opgestaan, maken we plaats voor anderen die opwaarts komen.  En uiteraard zal er weleens iemand wat langer willen blijven. Dat kan want het terrein is tenslotte openbaar maar laten we samen rekening houden met de overheidsmaatregelen. Wat zou het fijn zijn als we met elkaar uit dankbaarheid voor het gebodene ook een Paasdank-gift willen achterlaten in de giften-emmer bij het LED scherm, of een bijdrage willen overmaken op rekening: NL79RABO0108581306 t.n.v. R.J.vd Straaten. O.v.v. Paasdienst 2021. Kosten vanwege een duur LED scherm ca 2100  euro. Komen we tekort dan bidden we erom. Houden we over, dan danken we ervoor, en gaan dat wegschenken aan een goed doel voor werk voor de Heer Jezus. We zien uit naar een dag van dankbaarheid en licht in deze vreemde tijd om opgeladen te worden om uit te delen. Hierbij de video welke we elk half uur vertoonden vanaf het LED scherm van 4 x 2.4 mtr.   https://youtu.be/AACswTDopbk

Bovenstaande was ons voornemen. Vanwege de door de burgemeester verwachte mogelijk te grote drukte werd de dag ingekort naar een ochtend van 8.00 tot 13.00

We hebben daardoor minder bezoekers gehad dan verwacht bij een gehele dag ( ca.240) maar vanwege de inkorting heeft de media er acht op geslagen en hebben vele  duizenden dit treffen én de Boodschap van Pasen in het Bentwoud opgemerkt. 

NOS nieuws. RTL4 nieuws. WNL op 1. En vele andere pers uitingen meer. Zie ook;

https://ikgeloofinboskoop.nl/op-die-heuvel-daarginds/

WE HEBBEN TOESTEMMING ONTVANGEN van de gemeente Alphen aan den Rijn voor het houden van de Pinkster Openlucht samenkomst op 2e Pinksterdag 2021 met aankomst vanaf 15.00 tot vertrek om 17.00 .We mogen onder de C-voorwaarden van de overheid, maar wel op gepaste afstand van elkaar, zingen vanaf een liederenblad, ondersteund (hopen we) door een Bluetooth speaker. We zullen luisteren naar getuigenissen en gebeden en enkele korte toespraken.

We gaan aan het einde " wel met de pet rond " om de kosten met elkaar te dekken. En waarom niet; Samen uit, samen thuis. Komt allen en geniet van het " PINKSTERVUUR IN DE NATUUR ". NB: Ingang Bentwoud aan de Hogeveenseweg 71 met inachtname van de C-maatregelen zoals bij de ingang zal worden aangegeven.

Deze samenkomst in de openlucht moesten we al snel afbreken vanwege teveel regen en wind en hopen in september as. een nieuw poging te ondernemen en geloven dat er velen zullen komen. Hou de media maar in de gaten. En de spandoeken ! En die pet ? Die moet nog rondgaan.

Wie een bijdrage wil schenken voor de kosten welke aan een dergelijke samenkomst verbonden zijn kan dat onder dank doen via bankrekening: NL 79 RABO 0108581306 t.n.v. R.J. vd Straaten o.v.v. Gift Evangelisatie Bentwoud .